De café-avond start om 19.30u met korte info vanwege Transitiebeweging Zuidtrant over de zonnepanelen van Kaleidoscoop.

Op het dak van Kaleidoscoop zullen zonnepanelen geplaatst worden voor de productie van groene stroom. ¨De coöperatieve vereniging Zuidtrant coördineert dit project, dat gebaseerd is op burgerparticipatie. Heb je interesse ? Kom zeker langs !

Wat is een energiecoöperatie?

Een energiecoöperatie is een initiatief van burgers die zich samen inzetten voor duurzame energie. Energiecoöperaties voeren met bewoners, lokale besturen en bedrijven energieprojecten uit. Het gaat om projecten rond energiebesparing en investeringsprojecten rond duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen.
Burgers investeren in de coöperatie door een aandeel te kopen en krijgen een dividend uitgekeerd bij winst van de coöperatie. Samen beslissen ze in de algemene vergadering over de investeringen.

Wie zijn we?

Groepsfoto oprichters

Onze coöperatie is gegroeid uit de verschillende Transitie afdelingen van de zuidrand van Antwerpen.
De repaircafé’s, energie infoavonden en het klimaat event in Lier bracht vanaf 2013 enkele gelijkgestemden samen om echt iets te gaan doen!
Onze motivatie is om een actieve rol te spelen in de transitie van de fossiele naar de koolstofarme maatschappij. Met aandacht voor het lokaal gebeuren, de energieonafhankelijkheid en de sociaal zwakkeren. Energie besparen op allerlei vlakken, duurzame energie en een greep krijgen op de stijgende energieprijzen zijn onze motivatie.

ZuidtrAnt werd opgericht door de volgende personen (vlnr):Arnold Van Hove,Marc Peeters,Vicente Serra Sirerol,Myriam Wouters,Tom Vissers,Koen Hardy,Pieter Dresselaers,Sophie Loots,Joos Vermeersch,Walter Nuyts

Bekijk via volgende link onze statuten: statuten – CBVA-SO-eindversie.pd