Ploeg van max 6 personen: 30 euro

Inschrijven via info@kaleidos.be

De vzw Plan For Gambia heeft zich als doel gesteld om structurele projecten uit te voeren in Gambia.
Met de verzamelde fondsen worden, enkel voor gemeenschappen, waterputten geboord en uitgerust met pompen en zonnepaneelsystemen. De laatste drie jaar zijn dergelijke waterprojecten gerealiseerd voor de tuin van een school, in een klein hospitaal en recent werd een gemeenschaptuin van 4000m² voorzien van water in een dorp een 90km buiten de hoofdstad. Onderhoud en eventuele herstellingen worden verzekerd door een lokale Gambiaan welke wij steunen en coachen.
Tevens steunt de vzw in een zeer arme wijk van de hoofdstad een kleuterschool waar een 80-tal kleuters zitten.
Kleuterscholen worden niet gesubsidieerd door de staat en zijn dus volledig aangewezen op privé initiatieven.
De huur van de school en de lonen van de kleuterleidsters worden door de vzwz betaald. Sinds twee maanden zorgen we er ook voor dat de kleuters minstens éénmaal per week een ontbijt krijgen.
Gambia is in oppervlakte iets kleiner dan Vlaanderen, telt 2 miljoen inwoners en behoort tot de 3 armste landen van het Afrikaans continent.

www.planforgambia.be