Carine Caljon heeft een talenknobbel. Naast geschiedenis studeerde zij dan ook verschillende talen. Of het nu gaat over courante talen als Nederlands, Frans, Spaans en Russisch of over meer exotische talen als Chinees of Thai of over hiërogliefenschrift of zelfs over vlaamse dialecten…zij beheerst het allemaal!

Het bewerken van taalcursussen van Assimil, het geven van taallessen en last but not least het “rond toeren” met taalcauserieën over etymologie en taalvergelijking zijn zowat haar voornaamste activiteiten.

Dagelijks nemen we vlot en veel woorden in de mond , bijna instinctief weten we wat ermee bedoeld wordt, maar wie staat stil bij hun herkomst en eveolutie?

Om in de juiste sfeer te komen brengt Carine Caljon vandaag voor ons een causerie met de veelbelovende titel “Pikante taalkronkels”. Over (n)iets aan de verbeelding overlatende termen in de liefde en erotiek. Een kluifje naar de hand van taalminnaars!

°°°°°

* PRIJS: 12,00 EUR (leden) – 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 15/03/22 mededeling: “Pikant”

* INFO: Jan Liekens – janliekens.osteo@skynet.be