In Gambia, één van de armste landen van Afrika, leeft 48% van de bevolking onder de armoedegrens. Het land, kleiner dan Vlaanderen, telt ca 2 miljoen inwoners waarvan 38% de leeftijd heeft van 14 jaar of jonger.

Plan For Gambia vzw voorziet structurele hulp aan de armste bevolkingsklasse van Gambia in drie strategische domeinen:

1. Water en sanitaire voorzieningen:

> in scholen, voor gemeenschapstuinen en dispensaria

> Boren en uitrusten van waterputten

> Waterdistributie met zonne-energie pompen

2. Logistieke en financiële ondersteuning van twee kleuterscholen:

> Betalen van de lonen van het schoolpersoneel

> Voorziening van een dagelijkse lunch

> Leveren van schoolmateriaal

3. Productie van wasbaar maandverband voor meisjes en dames:

> Uitrusting van een naaiatelier

> Opleiden van dames voor de vervaardiging van maandverband

> Leveren van de nodige speciale stoffen hiervoor

 

NEOSMortsel steunt Plan For Gambia vzw. Nog niet zo lang geleden organiseerden wij in de Kaleidoscoop een benefietvoorstelling. Francois Meersseman en echtgenote Rita kwamen toen tekst en uitleg geven over hun nobel project. Op 10 februari 2021 komen zij met veel overtuiging een update geven van hetgeen in de afgelopen tijd ter plaatse kon gerealiseerd kon worden.

De inschrijvingsgelden van deze benefietnamiddag gaan integraal naar Plan For Gambia!

 

PRIJS: 12,00 EUR (leden) – 15,00 EUR (niet-leden)

* INSCHRIJVING: door overschrijving op rekening BE35 7895 5445 3937 van NEOS Mortsel tegen uiterlijk 01/02/22 mededeling: “Plan For Gambia”

* INFO: Martha Verwerft – verwerft.martha@gmail.com – 0497/50.85.82