Dinsdag 17/09/’19 Kaleidoscoop, Molenstraat 50, Mortsel
19u30 beginners; 20u30 halfgevorderden; 21u30 gevorderden

Lessenreeks van 15 wekelijkse lessen. De eerste les een vrijblijvende proefles.
Prijs is €150 pp. (voor uitkeringsgerechtigden en jongeren <26 jaar = €120 pp.) Aparte les is €13 pp.
Geen les tijdens de herfst en kerstvakantie.

De betaling kan gebeuren via overschrijving op de bankrekening van encuentro vzw BE74 9731 1620 3307 met vermelding van: ‘wekelijkse lessen’ + ‘locatie’ + ‘naam’ + ‘niveau’.

Info: www.tangodansen.be

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Encuentro vzw tracht via allerlei vormen van activiteiten mensen dichter bij elkaar en bij zichzelf te brengen. Dit vertaalt zich vooral in vorm van dans en muziek. Momenteel ligt de focus op ons tango project El Ardoroso, graag willen wij u onderdompelen in zowel de beheersing van deze dans als de geschiedenis en cultuur die hiermee gepaard gaat.
Ontdek het plezier van het tangodansen tijdens onze les activiteiten of evenementen in Mechelen, Mortsel, Antwerpen en Dilbeek.

Steven & Marleen
Reeds op jonge leeftijd werden zij tot de Argentijnse Tango geïntroduceerd, al snel waren zij volledig in de ban van deze dans en diens cultuur. Deze passie begon hun dagelijks leven steeds meer in te nemen. Omdat ze het belangrijk vinden om zich steeds te blijven vormen, bracht dit hun al van Tangostages in Europa tot in Buenos Aires.
Met veel liefde en plezier delen ze hun kennis en begrip van deze dans met anderen.

Bij El Ardoroso zijn we ervan overtuigd dat tango een proces is en dat elke tangodanser, van de absolute beginner tot de grote maestro, zich in dat proces bevindt. Dat uit zich, ten eerste, in hoe wij als docenten met tango omgaan: wij vinden het belangrijk om ons zowel als dansers als als docenten steeds verder te blijven vormen. Ten tweede uit zich dat ook in hoe wij onze lessen opbouwen: wij kiezen voor een gestructureerde aanpak, waarin je stap voor stap verder wordt begeleid in je proces. Bij het aanleren van iets nieuws keren we steeds terug naar de fundamenten, vaak ondersteund door techniekoefeningen. Zo leer je niet enkel nieuwe figuurtjes, maar word je ook een betere danser. Op deze manier ga je ook nadien makkelijker nieuwe figuren opnemen. Ook in het groter geheel brengen we graag structuur: zo werken we meerdere weken rond één thema en herhalen we regelmatig. Het doel van die werkwijze is om genoeg ruimte te bieden om de nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen en om ervoor te zorgen dat je het ook beter gaat onthouden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een figuur comfortabel leert uitvoeren, binnen de mogelijkheden van je eigen lichaam.

Hieronder iets meer uitleg over onze lessen:

Beginners:
In de beginnersreeks starten we van nul en bouwen we geleidelijk op. Hierbij zorgen we voor veel herhaling, zodat de basisfiguren er goed inzitten op het einde van de reeks. Onze focus ligt hierbij vooral op het aanleren van de juiste techniek: stap voor stap diepen we een figuur uit totdat ze comfortabel uitgevoerd wordt, met oog voor de juiste houding en connectie tussen het koppel. Onze nadruk ligt echter niet op het leren van vaste patronen of figuren, maar op de verschillende mogelijkheden die je binnen de Argentijnse tango hebt. De Argentijnse tango is immers een pure improvisatiedans, waarbij leiden en volgen centraal staat. Zo creëert elk danskoppel zijn eigen dans door naar hartenlust verschillende elementen te combineren.

Halfgevorderden en gevorderden:
Na de beginnersreeks kan je aansluiten bij de tweede groep (halfgevorderden). Hier bouwen we verder op wat je geleerd hebt in de beginnersreeks en leer je nieuwe figuren en combinaties. Daarnaast staan we ook uitgebreid stil bij de connectie tussen het danskoppel, het leiden en volgen, de muzikale beleving enz.
In deze groep kan je enkele jaren blijven: we streven ernaar steeds nieuwe sequenties aan te bieden waarbij we de onderliggende technieken blijven uitdiepen.
Nadat je een tijdje de halfgevorderen hebt gevolgd en je graag iets meer uitdaging wil kan je aansluiten bij de derde groep, de gevorderden. In deze groep zien we vaak dezelfde thema’s als bij de halfgevorderden, met het verschil dat de sequenties complexer zijn en er nog meer variaties aangeboden worden. Ook hier vertrekken we echter nog steeds vanuit de fundamenten, zodat je niet enkel nieuwe figuurtjes leert, maar je je ook blijft ontwikkelen als danser.