Ten voordele van The Hunger Project vzw

Het is een jaarlijkse traditie geworden, een dynamische restaurantdag in De Kaleidoscoop!
Het is telkens een heel gezellige gebeurtenis! Zoveel mensen met een warm hart bij elkaar!
De opbrengst gaat integraal naar The Hunger Project in Benin.

We zien de mensen daar niet als hulpeloze slachtoffers, maar als krachtige individuen die in staat zijn hun levenssituatie te verbeteren als zij daar de kans toe krijgen.

Door te investeren in vrouwen verbetert de situatie van hun gezin, hun dorp en hun land. We doen dit door hen in VCA-workshops (vision-commitment-action) bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Ze worden eigenaar van het probleem en worden heel creatief in het nemen van kleine initiatieven. Net zoals wij hier doen, met deze restaurantdag. De opbrengst gaat naar het verstrekken van micro-kredieten en organiseren van een groeiend netwerk van lokale vrijwilligers!.

Het is prachtig werk, zeer effectief, de resultaten zijn specifiek en meetbaar: de gezinnen hebben 1 à 2 voedzame maaltijden per dag, de kindersterfte daalt, het aantal moeders dat sterft in het kraambed daalt, de kinderen gaan naar school, er is een daling van de HIV-besmetting.

 

IEDEREEN WELKOM OP ZONDAG 18 NOVEMBER, ’s MIDDAGS (12 u) OF ’s AVONDS (18u).

Er zijn 3 mogelijke formules: 30€, 26€ en 18€.

Wel van tevoren reserveren door voor 10 november een mail te sturen naar rie.compeers1@gmail .com. U krijgt dan een bestelformulier.

Wij zijn de Kaleidoscoop erg dankbaar voor het omarmen van ons mooie project.