UITGESTELD !

Als altijd en nooit meer elkaar raken.

De fysieke aanwezigheid van ieder levend wezen, ieder mens op aarde eindigt onvermijdelijk.
Die realiteit grijpt ons doorgaans pas aan als ons eigen leven is bedreigd of op het ogenblik dat een dierbare ons ontvalt.

Sterven, overlijden, heengaan, de drempel overgaan, vertrekken naar de overkant, het tijdelijke met het eeuwige wisselen, afscheid nemen, naar de hemel gaan ….. De talrijke manieren waarop we de dood benoemen, geeft uitdrukking aan onze verwarring en onwennigheid, onze angst en hoop, onze nuchterheid en onze behoefte aan troost.

In de laatste decennia werd de dood op verschillende niveaus meer en meer ‘uit het leven gezet’.

Vele handelingen die voorheen de familie stelde, ondersteund door vrienden en buren, werden overgenomen door begrafenisondernemers, palliatieve medewerkers, medisch personeel …

Oude gewoontes gingen verloren, religieuze rituelen kwamen op de helling te staan, hun diepe zin werd als uitgehold ervaren. Een uitvaart werd sober en zakelijk.

Maar zo ervaren wij als nabestaanden de dagen rond het afscheid van een dierbare niet. Het is een intense tijd met een mengeling van wisselende, soms tegenstrijdige emoties. Aarzelend pogen we tegelijkertijd los te laten wat was en veilig te stellen wat blijft.

Samen met de familie, vrienden en buren zoeken we voor het ogenblik van het publieke afscheid naar woorden, muziek, beelden, poëzie die onze verbintenis uitdrukken. We zoeken handelingen en symbolen die bij de dierbare passen.

Het persoonlijk levensverhaal met zijn vreugde en verdriet, met dankbaarheid en teleurstellingen vormt steeds meer de rode draad doorheen een plechtigheid.

Iedereen die geboeid is door dit thema, hetzij door persoonlijke ervaringen of door professionele bezigheden is van harte welkom.

 

Begeleiding : Majo de Saedeleer ( De Rode Beuk) en Greet Peeters (sub-tilia). Beiden kunnen inmiddels terugkijken op jaren ervaring in het begeleiden van uitvaartrituelen.

De lezing wordt opgeluisterd met muzikale intermezzo’s live gebracht door Susy Paradis piano en Katelijne Van Laethem zang.

Deelname in de onkosten : 10 euro

Inschrijven : door je aan te melden via e-mail majo@derodebeuk.net of greet@sub-tilia.be of via telefoon : 0475.36.00.38 ( Greet Peeters), 0498.52.42.79 ( Majo de Saedeleer)